Lehdistötiedote 31.10.2022 Pressmeddelande

01.11.2022 klo 12:44

LOVIISAN POHJOLA-NORDEN RY
Lehdistötiedote / Pressmeddelande 31.10.2022

 

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ KOROSTUNUT

Pohjoismaisella yhteistyöllä on tällä hetkellä korostunut asema sekä poliittisella tasolla että kansalaisyhteiskunnassa, totesi Pohjola-Norden ry:n pääsihteeri Tove Ekman viime viikon torstaina 27.10 Loviisan Pohjola-Nordenin syyskokouksessa pitämässään videoesitelmässä. Ekmanin mukaan yhteistyö lisää pohjoismaiden kansalaisten vuoropuhelua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tässä työssä paikallisyhdistyksillä on valtavan tärkeä rooli.

Pohjoismaiset aiheet ovat juuri nyt ajankohtaisia muun muassa Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusten vuoksi. Ne ovat myös näyttävästi esillä Pohjoismaiden neuvoston parhaillaan Helsingissä pidettävässä istunnossa.

Liitto katsoo eteenpäin

Liittotasolla Pohjola-Norden ry on edelleen vakavassa tilanteessa, Ekman totesi. Viime vuonna paljastunut kavallustapaus on aiheuttanut vakavia taloudellisia ja hallinnollisia ongelmia. Liiton entisen pääsihteerin tointen aiheuttamat rikosoikeudelliset seuraamukset ovat edelleen poliisin esitutkinnassa. Liitto kuitenkin jatkaa toimintansa kehittäen uusia yhteistyökumppanuuksia ja toimintamuotoja. Liitto suunnittelee myös uutta strategiaa ja kaikki paikallisyhdistykset on kutsuttu mukaan pohtimaan tulevan toiminnan valintoja.

Paikallisyhdistys toimeliaana

Syyskokous vahvisti Loviisan Pohjola-Nordenin monipuolisen toimintasuunnitelman ensi vuodelle ja valitsi uuden hallituksen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Pentti Ajo. Hallituksen muut jäsenet ovat Tua Friman, Nina Sirén, Maria Slangus, Tarja Tonteri (uusi) ja Tuula Tuormaa.

 

NORDISKT SAMARBETE I NY FAS

Det nordiska samarbetet står i nuläget högt på agendan såväl på det politiska planet som på medborgarsamhällets nivå, konstaterade Pohjola-Norden rf:s generalsekreterare Tove Ekman i sitt videoanförande vid Pohjola-Nordens Lovisa-förenings höstmöte senaste torsdag 27.10. Enligt Ekman ökar samarbetet den nordiska medborgardialogen och stärker samhörighetskänslan. I detta arbete har lokalföreningarna en synnerligen viktig roll.

Nordiska spörsmål är just nu aktuella bland annat i samband med Finlands och Sveriges NATO-medlemsansökan. Samarbetet är även i brännpunkten vid Nordiska rådet, vars session just nu pågår i Helsingfors.

Förbundet ser framåt

På förbundsnivå är Pohjola-Nordens situation fortfarande allvarlig, konstaterade Ekman. Förskingringsfallet som uppdagades i fjol har orsakat stora ekonomiska och administrativa problem. De straffrättsliga påföljderna mot förbundets tidigare verksamhetsledare utreds fortfarande av polisen. Förbundet forsätter samtidig sin verksamhet och utvecklar nya samarbetsnätverk och verksamhetsformer. Förbundet arbetar också med en ny strategi och har bjudit in alla lokalföreningar att delta i arbetet.

Aktiv lokalförening

Höstmötet fastställde en mångsidig verksamhetsplan för Pohjola-Norden i Lovisa för nästa år.  Även en ny styrelse tillsattes. Ny ordförande är Pentti Ajo, övriga styrelsemedlemmar Tua Friman, Nina Sirén, Maria Slangus, Tarja Tonteri (ny) och Tuula Tuormaa.

 

Kuva / Bild:

Loviisan Pohjola-Nordenin tehtävästään eroava pitkäaikainen sihteeri Rea Svennas (oikealla) vastaanottaa yhdistyksen kiitokset kauniin ruusukimpun kera Tuula Tuormaalta. Rea Svennas (till höger) avtackas för den mångåriga insatsen som Pohjola-Nordens sekreterare i Lovisa. Tuula Tuormaa överräcker en vacker bukett rosor.