Vänster spalt

Loviisan Pohjola-Norden

Yhdistys osallistuu Uudenmaan piirin järjestämiin tapahtumiin esim; Pohjolan-Pitoihin. Vuosittain järjestetään kirjallisuusviikko (marraskuussa). Teatteri matkoja järjestetään syksyllä. Yhdessä Porvoon ja Sipoon yhdistysten kanssa järjestetään vuorotellen talvijuhla tammikuussa. Ystäväkunta toimintaa on Ruotsissa Karlskronan, Norjassa Hortenin, Tanskan Hillerödin sekä Islannin Olafsfjördurin kanssa. Autamme nuoria ajankohtaisissa Pohjoismaisissa yhteydenotoissa  esim. kesäleiri Hillerödissä ja Pohjoismaiden Neuvoston istunnoissa.

 

Pohjola-Norden i Lovisa

Föreningen deltar i Nylands distrikts evenemang bl.a. i Nordiskt Gästabud. Årligen arrangeras en litteraturvecka (november). Teaterresor ordnas på hösten. Tillsammans med Borgå och Sibbo föreningarna ordnas turvis en Vinterfest i januari. Föreningen har vänortsverksamhet med Karlskrona i Sverige, med Horten i Norge, med Hilleröd i Danmark och med Olafsfjordur på Island. Vi hjälper ungdomar med aktuella Nordiska kontakter tex sommarläger i Hilleröd och Nordiska Rådets session.
 

Toimintasuunnitelma / Verksamhetsplan 2023 (doc)

 

Kuvassa vas. paneelin puheenjohtaja Kirsi Heikel, ehdokkaat Harri Virtanen (SDP), Seppo Ijäs  (KOK), Thomas Blomqvist (RKP), Sanna Kurki (Kesk) ja Ari Ampuja (PS).  Mukana myös kaupunginvaltuutettu Timo Raivio (Vihr).

Pohjoismaisia kysymyksiä pohtinut eduskuntaehdokkaiden vaalipaneeli kokoontui 16.3. Loviisan Seurahuoneella. Kuvassa vas. paneelin puheenjohtaja Kirsi Heikel, ehdokkaat Harri Virtanen (SDP), Seppo Ijäs (KOK), Thomas Blomqvist (RKP), Sanna Kurki (Kesk) ja Ari Ampuja (PS). Mukana myös kaupunginvaltuutettu Timo Raivio (Vihr).

Nordiska frågor debatterades vid valpanelen före riksdagsvalet på Societetshuset i Lovisa 16.3. På bilden från vänster panelmoderatorn Kirsi Heikel, riksdagavalskandidaterna Harri Virtanen (SDP), Seppo Ijäs (Saml), Thomas Blomqvist (SFP), Sanna Kurki (Centern) och Ari Ampuja (Sannf). Även stadsfullmäktigeledamoten Timo Raivio (Gröna) deltog.

 

Höger spalt

Hallitus
Styrelse


Puheenjohtaja / Ordförande
Pentti Ajo
pentti.ajo@mobiili.net
050 050 4850


Sihteeri / Sekreterare 
Nina Ek
ninamari.ek@outlook.com
040 1676 462

Muut jäsenet / Övriga medlemmar
Nina Sirén
nebsiren@hotmail.com
040 594 0171

Maria Slangus 
slangus.maria@gmail.com
040 354 9954

Tarja Tonteri
tarja.tonteri@edu.loviisa.fi
050 350 6723

Tuula Tuormaa
tuula.tuormaa@gmail.com
044 565 1048