Vänster spalt

Loviisan Pohjola-Norden

Yhdistys osallistuu Uudenmaan piirin järjestämiin tapahtumiin esim; Pohjolan-Pitoihin. Vuosittain järjestetään kirjastoviikko (marraskuussa). Teatteri matkoja järjestetään syksyllä. Yhdessä Porvoon ja Sipoon yhdistysten kanssa järjestetään vuorotellen talvijuhla tammikuussa. Ystäväkunta toimintaa on Ruotsissa Karlskronan, Norjassa Hortenin, Tanskan Hillerödin sekä Islannin Olafsfjördurin kanssa. Autamme nuoria ajankohtaisissa Pohjoismaisissa yhteydenotoissa  esim. kesäleiri Hillerödissä ja Pohjoismaiden Neuvoston istunnoissa.

 

Pohjola-Norden i Lovisa

Föreningen deltar i Nylands distrikts evenemang bl.a. i Nordiskt Gästabud. Årligen arrangeras en biblioteksvecka (november). Teaterresor ordnas på hösten. Tillsammans med Borgå och Sibbo föreningarna ordnas turvis en Vinterfest i januari. Föreningen har vänortsverksamhet med Karlskrona i Sverige, med Horten i Norge, med Hilleröd i Danmark och med Olafsfjordur på Island. Vi hjälper ungdomar med aktuella Nordiska kontakter tex sommarläger i Hilleröd och Nordiska Rådets session.

 

Höger spalt

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

 

Puheenjohtaja/Ordförande

Tuula Tuormaa

tuula.tuormaa@gmail.com

044 5651048

 

 

Varapuheenjohtaja/Vice ordförand

Tua Friman

frimantua@hotmail.com

Sihteeri/Sekreterare 

Rea Svennas
rea.svennas@notibo.fi

 

Klimatduellen

Klimatduellens tema i år är plast. Tävlingen är riktad till alla nordiska grundskolor.

Ilmastotaisto

Kouluille suunnattu Ilmastotaisto käynnistyy 11. marraskuuta. Tänä vuonna teemana on muovijäte.